Jdi na obsah Jdi na menu
 

Něco pro pobavení - doufám že si to všichni vezmete k srdci !

20. 5. 2010

 

Vážení bratři a sestry,

 

jelikož se časy mění, nová doba již dávno nastala, hosté vyhazují číšníky a svět se zbláznil rozhodl jsem se připomenout Vám několik základních věcí a postupů které Vám jistě budou ku prospěchu ve vašem soukromém i „hasičském" životě.

ggg

ggg

NÁVRHY KE SNÍŽENÍ HLUČNOSTI A DALŠÍCH NEGATIVNÍCH JEVŮ V OBCI, ZEJMÉNA PAK V BLÍZKOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE

ggg

ggg

- Požár se již nevyhlašuje voláním „HOŘÍ" ale tato informace se nově šíří v psané podobě, případně znakovou řečí.

ggg

Žádáme ty členy a členky sboru, kteří chodí kálet ke dveřím okolních nemovitostí aby tak již více nečinili a svou potřebu vykonávali na místech k tomu určených, tedy zejména v lese. Upozorňujeme na nebezpečí utonutí či zavalení místní fauny a proto nabádáme všechny ke zvýšené opatrnosti ! ggg

ggg

Prosíme rodiče aby nenechávali své děti hrát si - a to kdekoliv. Děti svým povykem zvyšují už tak vysokou hladinu hluku v obci. Rodičům doporučujeme přelepit dětem při trávení volného času ústa kvalitní lepicí páskou.

Dále jsme bohužel nuceni napomenout ty bratry a sestry kteří na své děti volají, pokud je volají. Po konzultaci s předními odborníky a odbornicemi z pražského INSTITUTU PRO KONTROLU ŽIVOTA NA VESNICI Vám, vážení rodičové, doporučujeme přidělit každému potomkovi tzv. „volací znak" podle čínského kalendáře. Pokud se vaše ratolest narodila např. v roce hada, budete ji volat přiměřeným syčením, děti narozené v roce kohouta se budou volat kokrháním atp. Prosíme rodiče jejichž děti jsou narozeny v roce tygra aby své děti volali s citem.

ggg

Časy nácviku požárního útoku musí být dále vyvěšeny na desce Obecního úřadu a budou striktně dodržovány ! Materiál a osoby které se budou na cvičišti nacházet po uplynutí vyhrazeného času na cvičišti v tichosti setrvají do dalšího nácviku a po tuto dobu budou vypadat esteticky.

ggg

- Pokud se bude u hasičské zbrojnice konat oslava povedené soutěže, musí se tato skutečnost oznámit všem majitelům přilehlých nemovitostí a to nejméně 30 dnů předem. Tato oslava musí probíhat v naprosté tichosti a bude v době mezi 21:45 a 22:00 uakončena procítěným zpěvem ukolébavek.

ggg

- Pokud budou na této oslavě podávány poživatiny, zejména pak masné produkty vyhraného sudokopytníka, nedoporučujeme podávat je osobám s trvalým pobytem mimo obec - zabrání se tím zejména šíření zákeřných chorob.

ggg

ggg

- Technická četa našeho sboru byla pověřena těmito úkoly:

ggg

1. Promazat vozík (k tomuto účelu byl vedením sboru schválen výdaj 3,5Kč na zakoupení dvaceti kapek oleje) věříme že tento krok zásadně omezí hlučnost při manipulaci s technikou.

ggg

2. Na sušák hadic instalovat hromosvod aby už nikdy víc nepřitahoval blesky.

gggggg

3. Řídit se při údržbě areálu zásadami ENVIRONMENTALISMU. Při sečení trávy důsledně vynechávat i státem nechráněné rostliny, zejména BLATOUCHY BAHENNÍ, opatrně a zlehka našlapovat aby nedošlo ke zranění nebo smrti přítomných BROUKŮ a při odstraňování náletových porostů nejlépe NIC NEODSTRAŇOVAT.

ggg

4. Odstranit zeminu z prostoru příjezdu na cvičiště, neboť výše jmenovaná zemina porušila fyzikální zákony a místo aby po ní voda stékala do níže položeného potoka, " tlačí" ji do výše položených částí obce.

ggg

5. Okamžitě ukončit čerpání vody z blízkého potoka a zajistit přidělení plastových kanystrů všem členům sboru. Tyto budou plněny výhradně pitnou vodou z vodovodního řadu a jejich pomocí bude na Cvičiště u potoka dopravována voda potřebná k nácviku požárního útoku. Muži obdrží kanystr 50l, ženy 25l a děti 10l.

ggg

6. Zajistit taková technická opatření aby při nácviku požárního útoku nebyla louka znečištěna vodou. Mladí hasiči budou zachytávat vodu z proudnic pomocí speciálních technických prostředků. K tomuto budou členům družstva mladých hasičů rozdány před každým nácvikem kyblíčky modré barvy chlapcům, děvčatům pak kbelíčky barvy růžové, dále plavecké brýle a šnorchly. Děti budou poučeny o nebezpečích při manipulaci s kyblíčky.

ggg

Doufám že výše popsaná opatření přijmete za vlastní a všichni v obci budeme žít podle svých představ.

ggg

SVĚTU KLID !!!

ggg

Kyseláč

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář